Trâu buộc thì ghét trâu ăn

0
tapchivanhoc img 1 - Trâu buộc thì ghét trâu ăn

Trâu buộc thì ghét trâu ăn,

Quan võ thì ghét quan văn dài quần.

Đồn rằng quan tướng có danh,

Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.

Vua khen rằng đấy mới tài,

Ban cho cái áo với hai đồng tiền.

Xem thêm:  Mả người thầy táng hàm rồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *