Soạn bài Thực hành về hàm ý(tiếp theo) lớp 12

Hàm ý luôn xuất hiện mọi nơi trong mọi lời nói của con người thường này. Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, người dân Việt nam ta luôn biết tận dụng triệt để những sự tuyệt diệu, đa dạng của tiếng Việt để có thể giao tiếp bằng những câu nói hàm ý hay nhất mà dễ tiếp thu nhất. Ngay cả trong văn học viết, trong các tác phẩm nghệ thuật việc hàm ý xuất hiện trong các câu văn, các lời thoại nhân vật là điều không hiếm gặp. Chính vì vậy trong chương trình ngữ văn 12 tập 2 lần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Hàm ý bằng cách luyện tập thêm về Hàm ý để từ đó có thể trau dồi thêm kiến thức về lĩnh vực này. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) lớp 12.

SOẠN BÀI THỰC HÀNH VỀ HÀM Ý LỚP 12

Câu 1 trang 99 SGK ngữ văn 12 tập 2:

a. Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động mỉa mai: mỉa mai thói qurn nặng về tình cảm yếu đuối, hay thiên vị cá nhân (mà theo ông, việc quan cần phải lí trí, cứng rắn, khách quan…). Bằng hành động mỉa mai đó, ông Lí đã kiên quyết khước từ lời van xin của bác Phô

b. Chọn đáp án D

Câu 2 trang 99 SGK ngữ văn 12 tập 2:

Xem thêm:  Phân tích vẻ đẹp tình người và niềm hi vọng vào cuộc sống của Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân

a. Câu hỏi đầu tiên của ông Từ không chỉ hỏi về thời gian mà quan trọng hơn là có hàm ý: Nhà hết tiền tiêu rồi và nhắc khéo đã đến ngày đi nhận tiền nhuân bút hàng tháng.

b. Câu nhắc khéo của Từ (lượt lời thứ 2) thực chất có hàm ý: nhắc khéo Hộ về việc đến hạn trả tiền thuê nhà

c. Cả hai lượt lời, Từ tránh việc nhắc đến vấn đề cơm áo gạo tiền:

Từ hiểu Hộ đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống: cay đắng xa rời mộng văn chương, sống dằn vặt day dứt giữa mộng tưởng và hiện thực…

=> vấn đề cơm áo gạo tiền là vấn đề tế nhị với Hộ, vì nó, anh đã phải hi sinh nhiều thứ trong đời trai trẻ của mình

=> Từ nói vậy để tránh gây bực dọc, khó chịu cho chồng.

Câu 3 trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 2:

  • Lớp nghĩa tường minh của bài thơ là nói về sóng biển.
  • Hàm ý: tình yêu đằm thắm của một người con gái
  • Sóng là một tín hiệu thẩm mĩ, những từ ngữ nói về sóng có lớp nghĩa thứ hai là nói về tình yêu đôi lứa. Hai lớp nghĩa này hòa nguyện, phối hợp với nhau trong suốt bài thơ. Tác phẩm văn học dùng cách thể hiện bằng hàm ý thì sẽ nổi bật đặc trưng tính hình tượng, đặc trưng hàm súc, giàu ý nghĩa
Xem thêm:  Phân tích khổ thơ thứ ba trong bài “viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Câu 4 trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 2:

Chọn phương án D

Câu 5 trang 100 SGK ngữ văn 12 tạp 2:

Các câu trả lời có hàm ý cho câu hỏi “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?” là:

  • Ai mà chẳng thích?  (rất thích)
  • Hàng chất lượng cao đấy     (Hay lắm, tớ thích)
  • Xưa cũ như Trái Đất rồi      ( không thích)
  • Ví đêm…chi nhường cho ai?   (Xuất sắc, thích lắm)

Nguồn Internet

Check Also

dd926f3ede44a75eb0c4e08157ef0d17 310x165 - Nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên

Nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên

Đề bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *