Soạn bài Biên bản lớp 9

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó.. Trong bài học lần này chúng ta cùng nhau làm quen với bài học Biên bản của chương trình ngữ văn 9 tập 2. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Biên bản.

SOẠN BÀI BIÊN BẢN LỚP 9.

I. Đặc điểm của biên bản

Câu 1 trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 2: đọc các văn bản

Câu 2 trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 2:

a) Biên ban dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

b) Về mặt nội dung, biên bản phải ghi lại những sự việc một cách chính xác, cụ thể, trung thực, đầy đủ, khách quan; người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Về mặt hình thức trình bày, biên bản phải đảm bảo rõ rang, chặt chẽ về bố cục:

Xem thêm:  Giới thiệu về Nguyễn Dữ – Tác giả của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

Phần mở đầu:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ
  • Tên biên bản
  • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ

Phần nội dung: ghi lại diễn biến và kết quả sự việc

Phần kết thúc:

  • Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản
  • Những văn bản và hiện vật kèm theo

Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

c) Văn bản 1 là biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Đây cũng là hai loại biên bản ta thường gặp trong đời sống.

II. Cách viết biên bản

Để năm được cách viết biên bản, em hãy đọc lại các biên bản ở phần trên và phần dợi ý về yêu cầu của một biên bản. Chú ý những điểm sau:

a) Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như nào?

b) Nộ dung cụ thể ở các loại biên bản không giống nhau nhưng cách thức trình bàu nội dung thì tương đối giống nhau: trình bày diễn biến và kết quả sự việc

c) Phần kết thúc của biên bản nhất định phải có mục kí tên ở cuối biên bản để xác nhận vai trò của những người tham dự sự việc và trách nhiệm của họ đối với nội dung biên bản

Xem thêm:  Cảm nhận về 6 câu thơ đầu bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu

d) Lời văn của biên bản phải thể hiện được tính chính xác, sáng rõ, chặt chẽ của biên bản.

III. Luyện tập bài Biên bản

Câu 1 trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2:

Các tình huống cần viết biên bản: a,c,d

Tình huống (b): viết đơn;

(e): viết bản kiểm điểm

Câu 2 trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2:

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Xem lại phần gợi ý ở mục trước. Chu ý: quan sát diễn biến của cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để ghi thành các mục trong phần nội dung biên bản.

Nguồn Internet

Check Also

myhuyen 1 310x165 - Bài viết số 2 lớp 9 đề 2: Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày

Bài viết số 2 lớp 9 đề 2: Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày

Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói: “Nhà là nơi bình yên nhất”. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *