Nắng chóng trưa, mưa chóng tối

0
tapchivanhoc img 1 - Nắng chóng trưa, mưa chóng tối

Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

Từ khóa từ Google:

  • phân tích câu Nắng chóng trưa mưa chóng tối
Xem thêm:  Chó ông thánh cắn ra chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *