Chuyên mục: Kho tàng ca dao

Tổng hợp những câu ca dao hay, sưu tầm bài ca dao dân gian, chia sẻ nhiều bài ca dao ý nghĩa của thế hệ di trước truyền lại cho giới trẻ.

Đi cấy

Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông…