Kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu và trả lời những câu hỏi sau: a. Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? b. Người viết thư viết thêm vào thư diều gì? c. Người bên cạnh kêu lên như thế nào

Kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu và trả lời những câu hỏi sau: a. Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì? b. Người viết thư viết thêm vào thư diều gì? c. Người bên cạnh kêu lên như thế nào

Gợi ý

1. Kể chuyện:

Có một người đang ngồi viết thư tại một bưu điện. Bên cạnh là một người thanh niên không quen biết. Thỉnh thoảng anh thanh niên lại ghé mắt sang đọc trộm. Tức mình, người kia bèn viết vào lá thư một dòng chữ: “Thôi, có người đang đọc trộm thư của tôi viết cho anh, vì vậy tôi không thể viết gì được nữa đâu. Xin dừng bút nhé!”. Người thanh niên giật mình, xẩu hổ vội vàng thanh minh: “Không đúng! Tôi có đọc thư của anh đâu!”

2. Trả lời câu hỏi:

a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì?

Người bên cạnh ghé mắt đọc trộm thư.

b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì?

Có người đang đọc trộm thư của tôi viết cho anh, vì vậy tôi dừng bút nhé.

c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào?

Không đúng! Tôi có đọc thư của anh đâu!

Theo Tapchivanhoc.com

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Kể lại một trận thi đấu thể thao

Check Also

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em

Kể lại ngày đầu tiên đi học của em Bài làm Tôi xin kể về …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *