Anh (chị) hãy nêu những hiểu biết của mình về hoàn cảnh ra đời “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Anh (chị) hãy nêu những hiểu biết của mình về hoàn cảnh ra đời “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Gợi ý

Ngày 19-8-1945, chính quyền ở thủ đô về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng ở Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập”. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào. “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn: tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta và mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do cúa dân tộc. “Tuyên ngôn độc lập” là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, đầy sức thuyết phục.

Hocvanvanhoc.com

Có thể bạn thích

Xem thêm:  Nữ tướng trấn ải

Check Also

anh hot girl hoc sinh cap 3 om nhau 310x165 - Nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên

Nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên

Đề bài: Anh chị hãy viết bài nghị luận về luận điểm: Thiên nhiên là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *